Porceliano servizas "Flora Danica"

Ilga ir nepakartojama servizo „Flora Danica“ istorija

Jeigu jūs pradėtumėt Google sistemoje ieškoti „Flora Danica“ istorijos, greičiausiai rastumėte jas dvi: botaninės enciklopedijos ir servizo. Daiktai, kurie tarsi ir negalėtų turėti nieko bendro, bet turi ir dar kaip turi - jų giminystė labai artima. Todėl apie servizo „Flora Danica“ istoriją nepavyks papasakoti, neprisiminus enciklopedijos „Flora Danica“ atsiradimo.

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

Kaip atsirado 3240 augalų graviūrų "Flora Danica" enciklopedijoje?

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti  Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas – piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės – jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti  po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes – apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

„Flora Danica“ - dovana Jakaterinai II-ajai

1788–1790 m. Rusija kariauja su Švedija. Danija tuo metu Rusijos gynybos sąjungininkė, tačiau lemiamu momentu Danija Rusijos armijos nepalaiko. Susiklosčius tokiai nepatogiai situacijai, Danijos karalius Kristijonas VII turi sugalvoti susitaikymo dovaną tuometinei Rusijos valdovei imperatorei Jakaterinai II. Žinodamas šios damos meilę porcelianui, karalius 1790 m. Kopenhagos karališkajai porceliano manufaktūrai užsako pagaminti tokio grožio porcelianinį servizą, kuris apakintų ne tik imperatorę, bet ir visą pasaulį. Be to, šis gaminys turi demonstruoti Danijos meno ir techninę pažangą. Kieno idėja servizą dekoruoti piešiniais, atkartotais iš žymiosios enciklopedijos graviūrų, iki šiol tebesiginčijama. Vieni istorikai teigia, kad to norėjusi pati Jakaterina II, kiti, kad dailininkas Johanas Kristophas Bayeris, nes jis buvo prisidėjęs ir prie enciklopedijos piešinių, treti laurus priskiria tuometiniam manufaktūros komercijos direktoriui Teodorui Holsmskioldui. Tačiau nusprendus servizą tapyti botaniniais enciklopedijos piešiniais jis iš karto gauna tokį patį „Flora Danica“ vardą.  

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

Servizas „Flora Danica“ lieka nebaigtas

Milžiniškas porcelianinis projektas iš pradžių atiduodamas visiškai nedidelei komandai. Komandoje yra formų modeliuotojas, reljefinių puošybos figūrų dailininkas ir dailininkas dekoratorius –  jau minėtas porceliano dailininkas iš Niurnbergo J.K. Bayeris, kuris prieš kelerius metus buvo prisidėjęs ir prie „Flora Danica“ knygos. Porceliano manufaktūroje prie servizo jis dirba 12 metų, vėliau prie jo prisideda dar vienas dailininkas – Kristianas Faksio.  Natūralu, juk Bayeriui 64 metai, o darbas labai įtemptas. Servizo gamyba kainuoja begalės jėgų ir laiko. Kai kurie dailininkai netenka regėjimo, nes perpiešti graviūrų piešinius ant porceliano ir dar prie žvakių, be galo  sunkus ir įtemptas darbas. Per tuos 12 metų pagaminama didžioji dalis „Flora Danica“ porceliano vienetų, tačiau 1802m. liepos 7 darbai beveik staiga nutraukiami – iki pilno komplekto lieka nepagaminti 93 indai. Kiek jų turėjo būti, duomenų rasti nepavyko, nors paskutiniais duomenimis yra randama ir priskaičiuojama 1530 originalių senojo servizo dalių.  Beje, gerokai anksčiau – 1796 m., taip ir nesulaukusi dovanos miršta „servizo priežastis“ – imperatorė Jaketerina II. Porceliano manufaktūros direkcijai neramu: o kas mokės už tokį darbą, kai neliko netgi kam dovanoti servizo. Suma už darbą įspūdinga: 223 224 taleriai ir 48 šilingai. Parduoti servizą tapo tikrai sudėtinga ir ši istorija taip pat ilga. Verta paminėti tik tai, kad savo visų pinigų manufaktūra taip ir negavo. Desertinė servizo dalis, Danijos karaliaus rūmų konditerio Viurco iniciatyva, atsidūrė Amalienburgo pilyje, vėliau nukeliavo į Kristianborgo pilį ir ten smarkiai nukentėjo nuo gaisro. Visai kitai daliai labiau  pasisekė ir ji yra Rosenbergo pilyje iki šių dienų. Bet geriausiai žinia vis tiek yra ta, kad „Flora Danica“ taip  niekada ir neperžengė Danijos ribų – šedevras tarsi pasirinko likti tėvynėje.

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
"Flora Danica"

Botaniniai piešiniai atsiranda Kinijoje

Porceliano su botaniniais piešiniais XVIII a. nėra daug ir jų nereiktų painioti su floristiniais motyvais. Pastarieji yra estetizuoti ir romantizuoti, o štai botaniniai piešiniai yra tiksliai atkartojantys augalus, proporcijas, jų detales ir spalvas. Todėl jais dekoruotas porcelianas dar turi ir švietėjišką misiją. Be to, tokius motyvus labiau už floristinius mėgsta porceliano žinovai, kolekcininkai ir praprusę mėgėjai, todėl jie labai vertinami. Tuo ir buvo išskirtinė „Flora Danica“, juolab, kad ir darbų  atlikimo kokybė – aukščiausias pilotažas.  Beje, visos servizo dalys skirstomos į tris grupes. Pirmajai priklauso indai, ant kurių piešiniai iš graviūrų perpiešti ypač tiksliai, preciziškai, o tam reikia didelių įgūdžių. Tačiau spalvos vaidina antraeilį vaidmenį. Indai spalvinami tarsi nepilnai ir nėra ryškūs, jie imituoja tik vos paspalvintą graviūrą.Antrai grupei priklauso ryškiomis natūralios gamtos spalvomis nuspalvinti gaminiai, kurių kiekvienas piešinys dar paryškintas ir raudonu kontūru. Ši grupė bene dekoratyviausia.Trečiai grupei priklauso indai, kurie ištapyti palyginus neatidžiai ir negali pretenduoti į aukštą vertinimą. Piešinio kontūrai dažnai nelygūs, spalvos vienatonės, augalų žiedai tarsi išsilieję. Taip nutiko dėl to, kad išpiešiant servizą buvo pagaminta dar tik 1260 graviūrų, o servizas turėjo jau 1800 dalių, todėl piešiniai pradėjo kartotis, kai kur buvo sumažinti ir atlikti ne taip kokybiškai. Nukentėjo ir pirminė idėja piešti tik tokio dydžio piešinius, kokie buvo graviūroje, tačiau servize buvo ir mažų daikčiukų, tad piešinius teko pamažinti ir pirminės idėjos teko atsisakyti.Pati idėja piešti botaninius piešinius ant porceliano atsirado dar Kinijoje. Čia dar II a. prieš mūsų erą atsiranda didelis susidomėjimas augalais, o netrukus pasipila ir jų piešiniai. Botaninės iliustracijos savo Aukso amžių išgyvena X-XII a., o netrukus to jau mokosi ir Vakarų Europa. Pirmieji tokių iliustracijų grožį pamato švedai ir užsako pas kinus servizą dovanų botanikui Karlui Linėjui pagal jo paties piešinius ir iliustracijas. Ir nors didžiji dalis Linėjų pasiekusio servizo buvo sudaužyta transportuojant, o po to bandyta atkartoti, tai tapo šių piešinių ant porceliano mados pradžia, kuri pasklido po visus Vakarų Europos porceliano fabrikus.

"Flora Danica"
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

Servizo „Flora Danica“ formas galima pavadinti barokinėmis, jos pakankamai plastiškos ir minkštos.

"Flora Danica"

Porcelianinis šedevras lieka Danijoje

Praėjo 230 metų nuo tada, kai pirmieji senojo vario atspaudų motyvai buvo nutapyti ant porceliano ir pristatyti karališkajai šeimai. Šiandien originalus „Flora Danica“ servizas  yra vienas svarbiausių Danijos kultūros vertybių ir pats nuostabiausias Danijos dizaino ir meistriškumo pavyzdys. Kaip, beje, ir to paties pavadinimo augalų enciklopedija. Šiandien pirmoji „Flora Danica“ eksponuojama Rosenbergo  pilyje ir Danijos meno ir dizaino muziejuje Kopenhagoje. Vertingiausi ir ankstyvieji eksponatai  (sriubinės, padažinės, ledainės, vazos, statulėlės) yra Rosenbergo pilies ekspozicijoje, iki šiol priklausančioje karališkajai šeimai ir kartais iš šio servizo teikiami pietūs ypač aukštiems asmenims per vastybinės svarbos šventes. Kiek po pasaulį pasklido ir tebesklinda įvairaus laikmečio ir įvairiuose fabrikuose pagamintų jos kopijų jau niekas ir nesuskaičiuos. Bet laikantis senųjų technologijų šio servizo labai kokybiškos rankų darbo kopijos iki šiol gaminamos  senojoje, dar 1775 m. įsteigtoje Kopenhagos karališkoje porceliano manufaktūroje („Royal Copenhagen“)  ir iki šiol yra labai brangios.Beje, botaniniai piešiniai išliko populiarūs iki XIXa. Tačiau „Flora Danica“ servizo piešinių iki šiol niekas nepralenkė tikslumu ir jis tebelaikomas vieninteliu Europoje servizu, kurį būtų galima pavadinti augalų enciklopedija ant porceliano. Tai iš tiesų nuostabi porceliano kolekcija ir nuostabi jos istorija – tikras žmogaus talento triumfas.                                                                    

Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.
Nuostabaus porceliano komplekto „Flora Danica“ istorija prasideda Apšvietos amžiuje (XVII- XVIII) ir visai kitaip nei daugybės kitų porceliano indų. Taigi tas laikmetis dar vadinamas „proto amžiumi“, žmonės nori žinoti, pažinti, suprasti, išaukština protą ir racionalumą. Klesti kultūra ir švietimas, daug dėmesio pradedama skirti gamtos reiškiniams ir pažinimui. Danijos karalius Frederikas V įpareigoja suburti komandą ir sukurti Danijos laukinės gamtos augalų atlasą, kad ilgainiui juos būtų galima ištirti ir šiuos gamtos turtus panaudoti. Koordinuoti šią veiklą 1752 m. pavedama botanikui Georgui Kristianui Ėderiui. Po 9 metų 1761m. jis pateikia pirmąjį augalų atlaso tomą. Kiek darbo reikėjo įdėti, kad tuo metu atsirastų spalvotas ir tikslus augalo piešinys knygoje sunku ir pasakyti, jau nekalbant apie aprašymą. Pirmiausiai tiksliai iš herbariumo buvo piešiamas augalas, po to lengvai spalvinamas, tikrinama, ar atitinka netūralų augalą ir tada spalvinamas akvarele ar guašu jau galutinai. Drauge su G.K. Ėderiu prie šio darbo triūsė be galo talentingas iliustratorius iš Vokietijos Martinas Riosleris. Abiejų darbas buvo tiesiog juvelyrinis ir be galo atsakingas - piešiniai turėjo būti tikslūs iki paskutinės kuokelės - jų laukė visas botanikos mokslo pasaulis. Taigi tik kai atsirasdavo tiksli augalo akvarelė, ji būdavo siunčiama graveriui į Kopenhagą. I atlaso tomo iliustracijoms atspausdinti buvo sukurta 60 nuostabių graviūrų ant varinių plokštelių ir gandai apie šį darbą netruko pasklisti po visą pasaulį. Ateinančius 10 metų (1761–1771m.) G. K. Ėderis išleidžia dar 10 atlaso tomų ir kiekvienam iš jų iliustruoti taip pat sukuriama 60 varinių graviūrų. Vėliau šio botaniko darbą tęsia kiti, kol per 122 metus kolekcija išauga į įspūdingą 3240 gėlių ir augalų kolekciją, sudėtą į 51tomą (ir dar 3 papildomus) pavadinimu „Flora Danica“ ir baigiama 1883. Apie šios enciklopedijos atsiradimą galima būtų kalbėti labai ilgai ir įdomiai, nuo jos vėliau prasidėjo daug svarbių mokslui dalykų, tačiau mes - apie servizą. Esmė ta, kad be šio nuostabaus mokslinio botanikos kūrinio nebūtų buvę ir jokio „Flora Danica“ porceliano. Botaninės iliustracijos padarė didžiausią įtaką ir Danijos porceliano istorijai. Labiausiai turėtume stabtelėti ties 1-7 tomais, nes būtent jų piešiniai tapo servizo dekoro pagrindu. O ir paties servizo atsiradimas nebuvo be priežasties.

Vertingiausi ir ankstyvieji eksponatai (sriubinės, padažinės, ledainės, vazos, statulėlės) yra Rosenbergo pilies ekspozicijoje, iki šiol priklausančioje karališkajai šeimai ir kartais iš šio servizo teikiami pietūs ypač aukštiems asmenims per vastybinės svarbos šventes.

Parengė Rasa ŽEMAITIENĖ

Rašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus rodomas viešai. Prašome užpildyti visus privalomus laukelius.